Đầu sạc LENOVO vuông nhỏ

  • Đầu sạc LENOVO vuông nhỏ
  • Chuyển từ 5.5*2.5 ra Lenovo vuông nhỏ
35.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu sạc LENOVO vuông nhỏ

Tương thích đầu sạc Lenovo ThinkPad Ultrabook X230S/S3/S5/X1/E431

Hỗ trợ kỵ thuật sửa chữa laptop.

 

Sản phẩm liên quan

Top Products In DỤNG CỤ CẤP NGUỒN