Đầu nguồn sạc 7.4*5.0 ra 5.5*2.5

Đầu sạc 7.4*5.0 ra 5.5*2.5 (mm).

 

30.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu nguồn sạc 7.4*5.0 ra 5.5*2.5

Đầu sạc 7.4*5.0 ra 5.5*2.5 (mm).hỗ trợ ky5thua65t sửa chữa laptop.

Sản phẩm liên quan

Top Products In DỤNG CỤ CẤP NGUỒN