Đầu sạc DELL kim 7.4*5.0

  • Đầu nguồn sạc DELL Kim
  • Chuyển từ đầu 5.5*2.5 ra 7.4*5.0.
30.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu sạc DELL kim 7.4*5.0

Đầu nguồn sạc DELL 7.4*5.0. hỗ trợ kỵ thuật sửa chữa laptop.

Dùng kèm bộ nguồn hoặc đầu sạc 5.5*2.5mm.

Sản phẩm liên quan

Top Products In DỤNG CỤ CẤP NGUỒN