Đầu sạc 3.0*1.1

  • Đầu sạc 3.0*1.1
  • Sử dụng cho Acer/ Asus đầu 3.0*1.1
  • DC 5.5*2.1 ra 3.0*1.1
25.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu sạc 3.0*1.1

Đầu sạc 3.0*1.1 hỗ trợ  kỹ thuật sửa chữa laptop.

Sản phẩm liên quan

Top Products In DỤNG CỤ CẤP NGUỒN