Đầu sạc 7.4 * 5.0 ra 4.5 * 3.0

  • Đầu sạc kim lớn ra kim nhỏ
  • Chuyển từ đầu 7.9x5.0 ra đầu 4.5-3.0.
  • Có thể sử dụng cho HP và Dell.
30.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu sạc 7.4 * 5.0 ra 4.5 * 3.0

Đầu sạc 7.4 * 5.0 ra 4.5 * 3.0 hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa laptop.

Sử dụng kèm theo bộ cấp nguồn hoặc sạc đầu 5.5-2.5mm.

Sản phẩm liên quan

Top Products In DỤNG CỤ CẤP NGUỒN