Đầu khò 850 45 độ

Đầu khò 850 45 độ

Kích thước 4mm và 5mm

60.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu khò 850 45 độ

Đầu khò 850 45 độ dùng để lắp vào máy khò 850 hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa dưới kính hiển vi một cách thuận tiện và dễ dàng.