Đầu khò 850

Đầu khò 850 

15.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu khò 850

Đầu khò 850 dùng để thay thế đầu khò các dòng máy khò 850.

Đơn vị tính; 1 cái