Đầu khò 850

Đầu khò 850 

40.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu khò 850

Đầu khò 850 dùng để thay thế đầu khò các dòng máy khò 850.