Lưới CPU SR2EY SR2F0 SR2EZ SR2FP SR2FL SR2F1

Lưới làm chân CPU SR2EY SR2F0 SR2EZ SR2FP SR2FL SR2F1

60.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Lưới CPU SR2EY SR2F0 SR2EZ SR2FP SR2FL SR2F1

Lưới làm chân CPU SR2EY SR2F0 SR2EZ SR2FP SR2FL SR2F1

CPU Core i thế hệ thứ 6
Hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa laptop