Miếng đồng tản nhiệt chip

  • Miếng đồng tản nhiệt chip
  • Kích thước: 15x15 mm
5.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Miếng đồng tản nhiệt chip

Miếng đồng tản nhiệt chip

Đăng nhập Đăng nhập Đăng ký Đăng ký 0 Giỏ hàng Giỏ hàng Hotline Hotline Zalo Zalo