Máy nạp rom RT809F

  • Bảo hành 06 tháng
  • Dụng cụ nạp rom mini hỗ trợ kỹ thuật
1.350.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Máy nạp rom RT809F

Máy nạp rom RT809F chuyên dùng nạp rop LCD và chip KB 9012 laptop

Thông tin cơ bản:

1- Lập trình LCD MCU trực tiếp bằng cổng VGA

2- Lập trình IC 24, 25 thông qua socket tương ứng.

3- SW / NC GND SCL / TX SDA / RX

4- GND SDA / SCL RX / TX VCC / NC

5- VGA OUT

6- Cổng USB1.1/2.0 kết nối dữ liệu

7- HDMI

8- Nút kiểm tra VGA

Đăng nhập Đăng nhập Đăng ký Đăng ký 0 Giỏ hàng Giỏ hàng Hotline Hotline Zalo Zalo