Kẹp BIOS 24/25/93 socket SOIC8 SOP8

Kẹp BIOS 24/25/93 socket SOIC8 SOP8

135.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Kẹp BIOS 24/25/93 socket SOIC8 SOP8

Kẹp BIOS 24/25/93 socket SOIC8 SOP8