Bộ vít HUIJIAQI 8932C mở iPhone

  • Bộ vít  HUIJIAQI 8932C 6 in 1
  • Hàng chính hãng
  • Chỉ 01 bộ mở được các dòng iPhone thông dụng hiện nay.
110.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Bộ vít HUIJIAQI 8932C mở iPhone

Gồm 06 đầu vít: 

- Vít (*) 0.8

- Vít (*) 1.2 

- Vít (+) 1.5

- Vít (Y) 0.6 mở iPhone 7

- Vít Apple

- Vít mở iPhone 6s

Sản phẩm liên quan