Cáp Power

Cáp Power dùng để thay thế các loại cáp cấp nguồn, cáp tín hiệu trong các thiết bị điện tử v.v...

5.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Cáp Power

Cáp có 02 loại: cáp thuận và cáp nghịch.

 

Sản phẩm liên quan

Top Products In DỤNG CỤ SỬA CHỮA KHÁC