Vỏ tủ điện 250x250

  • Kích thước: 250x250
  • Chất liệu:Kim loại
0 VND

Giới thiệu sản phẩm Vỏ tủ điện 250x250

  • Vỏ tủ điện 250x250
  • Dùng để bảo vệ các thết bị điện an toàn, gọn gàng.
  • Sử dụng trong nhà