6 rủi ro bảo mật từ 5G bạn cần biết

1. Vẫn có thể sử dụng IMSI Catcher trên mạng 5G

5G chứa các biện pháp bảo vệ chống lại IMSI Catcher. Tuy nhiên, tin tặc vẫn có thể xâm nhập. Ngoài ra, các quan chức thực thi pháp luật có thể sử dụng IMSI Catcher để chặn những cuộc gọi và tin nhắn điện thoại.

Vẫn có thể sử dụng IMSI Catcher trên mạng 5G

Vào năm 2021, Đức đã thay đổi các quy định về chủ đề này. Theo Comms Risk, những bản cập nhật buộc các đơn vị khai thác phải hợp tác khi cảnh sát sử dụng IMSI Catcher để giám sát. Sự thay đổi đó vẫn còn đáng lo ngại khi Đức tiếp tục triển khai mạng 5G.

Ngoài ra, thực tế là các IMSI Catcher vẫn hoạt động trên mạng 5G gây rủi ro cho quyền riêng tư của người dùng. May mắn thay, các nhà nghiên cứu bảo mật đã trình bày những phát hiện cho thấy mạng 5G cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại những IMSI Catcher, nhưng, như Light Reading lưu ý, tất cả phụ thuộc vào hiệu quả của việc triển khai.

Các nhà nghiên cứu đã làm rõ sự khác biệt giữa những tính năng bảo mật của mạng 5G không độc lập và mạng 5G độc lập. Những thiết bị thuộc loại đầu tiên có trạm gốc 4G/LTE và ăng-ten radio 5G. Các mạng 5G không độc lập vẫn dễ bị giám sát thụ động. Các tính năng bảo mật ngăn chặn việc này chỉ là tùy chọn trên mạng 5G độc lập.

2. Các tính năng bảo mật 5G vẫn phụ thuộc vào đơn vị vận hành

Mạng 5G chứa nhiều tính năng bảo mật không bắt buộc. Việc sử dụng xảy ra theo quyết định của các nhà mạng. Dựa trên thông tin trong phần trước, các mạng 5G độc lập không đảm bảo những biện pháp bảo vệ chống lại sự giám sát.

Các tác giả của một bài báo nghiên cứu năm 2022 đề xuất một phương pháp có tên là Kiểm soát rủi ro đúng đắn (Control Risk Correctness - CRC) để giảm thiểu mối đe dọa hiệu quả hơn. Nó hỗ trợ các nhà khai thác mạng di động xác định những nguồn rủi ro cao, sau đó nhắm mục tiêu tới các khu vực đó thông qua những biện pháp phòng ngừa.

Những nhà nghiên cứu hy vọng công việc của họ có thể giúp các công ty viễn thông phát triển những phương pháp hay nhất để giảm thiểu các mối đe dọa. Nếu điều đó xảy ra, tỷ lệ tấn công tổng thể sẽ giảm.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

Đăng nhập Đăng nhập Đăng ký Đăng ký 0 Giỏ hàng Giỏ hàng Hotline Hotline Zalo Zalo