Vỏ tủ điện 400x400

  • Vỏ tủ điện 400x400
  • Chất liệu kim loại
0 VND

Giới thiệu sản phẩm Vỏ tủ điện 400x400

  • Vỏ tủ điện 400x400 dùng để bảo vệ các thiết bị điện an toàn, gọn gàng
  • Loại tủ điện sử dụng trong nhà