Vỏ tủ điện 300x300

  • Kích thước: 300x300
  • Chất liệu: Kim loại
0 VND

Giới thiệu sản phẩm Vỏ tủ điện 300x300

  • Vỏ tủ điện 300x300
  • Dùng bảo vệ các thiết bị điện an toàn, gọn gàng.
  • Sử dụng trong nhà