Vít Bake HUIJIAQI 5x200

Giới thiệu sản phẩm

Vít Bake HUIJIAQI 5x200

- Dùng trong sửa chữa điện, điện tử

- Tay cầm cách đện

- Đầu vít cứng, ít hao mòn

50.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Vít Bake HUIJIAQI 5x200

Thông số sản phẩm

Thời gian bảo hành Không
Tình Trạng Mới
Hãng HUIJIAQI
VAT Không

Sản phẩm liên quan