Vít (*) 1.2 mở Macbook Air Core I

  • Vít (*) size 1.2
  • Dùng để mở ốc Macbook Air  đời Core 2
  • Đầu vít nam châm hút mạnh không rớt ốc, vừa khít đầu ốc
55.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Vít (*) 1.2 mở Macbook Air Core I

Vít (*) 1.2 mở Macbook Air Core I

Sản phẩm liên quan