Vít 0.6 (Y) Youkiloon mở iPhone 7

  • Vít 0.6 (Y) Youkiloon
  • Dùng để mở vít iPhone 7
85.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Vít 0.6 (Y) Youkiloon mở iPhone 7

Thông số sản phẩm

Thời gian bảo hành Không
Tình Trạng Mới
Hãng Không
VAT Không

Sản phẩm liên quan