Thanh rail mini điện mặt trời

Thanh rail mini điện mặt trời

43.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Thanh rail mini điện mặt trời

Thanh rail mini lắp đặt trong hệ thống điện mặt trời.

Chất liệu nhôm