Vỏ tủ điện 300x500

  • Vỏ tủ điện 300x500
  • Chất liệu kim loại
0 VND

Giới thiệu sản phẩm Vỏ tủ điện 300x500

  • Vỏ tủ điện 300x500 dùng để bảo vệ các thiết bị điện an toàn, gọn gàng
  • Sử dụng trong nhà