Sạc Asus 19V-2.37A Zin máy

  • Sạc Asus 19V-2.37A Zin máy
  • Bảo hành 12 tháng
280.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Sạc Asus 19V-2.37A Zin máy

  • Sạc Asus 19V-2.37A Zin máy
  • Đầu sạc 3.0x1,1 hoặc 4.0x1.35 tùy đời máy