Nối thanh rail nhôm R52

Nối thanh rail nhôm R52

30.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Nối thanh rail nhôm R52

Nối thanh rail nhôm R52 dùng để nối thanh rail nhôm lắp đặt trong hệ thống điện Mặt trời