Nhíp HMT-11TI siêu nhọn

95.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Nhíp HMT-11TI siêu nhọn

  • Nhíp HMT-11TI siêu nhọn
  • Hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa điện thoại dưới kính hiển vi dễ dàng

Sản phẩm liên quan