Nhíp HMT-11TI Pro siêu nhọn

105.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Nhíp HMT-11TI Pro siêu nhọn

  • Nhíp HMT-11TI Pro siêu nhọn
  • Hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa điện thoại dưới kính hiển vi dễ dàng.

Sản phẩm liên quan