Kính camera sau iPhone XR

Kính camera sau iPhone XR

50.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Kính camera sau iPhone XR

  • Kính camera sau iPhone XR
  • Loại không có khung nhựa
  • Giá chưa bao gồm công thay thế

Sản phẩm liên quan

Pin iPhone 4
70.000  ₫
Pin iPhone 4S
70.000  ₫
Pin iPhone 7
185.000  ₫