Kẹp giữa pin Năng lượng Mặt trời

Kẹp giữa pin Năng lượng Mặt trời

12.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Kẹp giữa pin Năng lượng Mặt trời

Kẹp giữa pin Năng lượng Mặt trời, chuyên dùng khi lắp bằng thanh kẽm.