Keo ron chống nước iPhone 7 Plus

Dùng để thay thế keo ron chống nước cho iPhone 7 plus

15.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Keo ron chống nước iPhone 7 Plus

Keo ron chống nước iPhone 7 Plus, một bộ gồm ron trắng và ron đen.

  • Ron đen viền màn hình
  • Ron trắng viền thân máy

Sử dụng cả hai miếng ron để đảm bảo chống nước cho iPhone 7 plus