Hóa chất xử lý film màn hình điện thoại trầy

Hóa chất xử lý film màn hình điện thoại trầy

95.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Hóa chất xử lý film màn hình điện thoại trầy

  • Dùng trong kỹ thuật ép kính màn hình điện thoại, đặc biệt Samsung.
  • Xứ lý film màn hình bị trầy