Đầu vít 801 φ5x60x2.0x0#

Giới thiệu sản phẩm

Đầu vít 801 φ5x60x2.0x0#

15.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu vít 801 φ5x60x2.0x0#

Thông số sản phẩm

Thời gian bảo hành Không
Tình Trạng Mới
Hãng Không
VAT Không

Sản phẩm liên quan