Đầu khò 850 ống dài cong 45 độ 5mm

Đầu khò 850 ống dài cong 45 độ 5mm

80.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu khò 850 ống dài cong 45 độ 5mm

Đầu khò 850 ống dài cong 45 độ 5mm

Top Products In THIẾT BỊ HÀN -KHÒ