Đầu khò 850 ống dài 8mm

Đầu khò 850 ống dài 8mm

60.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu khò 850 ống dài 8mm

Đầu khò 850 ống dài 8mm

Hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa điện tử, đặc biệt có thể sử dụng dưới kính hiển vi.

Đăng nhập Đăng nhập Đăng ký Đăng ký 0 Giỏ hàng Giỏ hàng Hotline Hotline Zalo Zalo