Dao mổ (cán 4) + lưỡi 23 (túi)

Giới thiệu sản phẩm

Dao mổ (cán 4) + lưỡi 23 (túi)

60.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Dao mổ (cán 4) + lưỡi 23 (túi)

Thông số sản phẩm

Thời gian bảo hành Không
Tình Trạng Không
Hãng Không
VAT Không

Sản phẩm liên quan