Dao mổ (cán 4) + lưỡi 23 (túi)

Giới thiệu sản phẩm

Dao mổ (cán 4) + lưỡi 23 (túi)

30.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Dao mổ (cán 4) + lưỡi 23 (túi)

Thông số sản phẩm

Thời gian bảo hành Không
Tình Trạng Không
Hãng Không
VAT Không
Đăng nhập Đăng nhập Đăng ký Đăng ký 0 Giỏ hàng Giỏ hàng Hotline Hotline Zalo Zalo