Dao mổ (cán 3) + lưỡi 11 (túi)

Giới thiệu sản phẩm

Dao mổ (cán 3) + lưỡi 11 (túi)

60.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Dao mổ (cán 3) + lưỡi 11 (túi)

Thông số sản phẩm

Thời gian bảo hành Không
Tình Trạng Mới
Hãng Không
VAT Không

Sản phẩm liên quan