Chì hàn Best 100g

Giới thiệu sản phẩm

Chì hàn Best có trọng lượng 100g

kích thước 0.5 mm

Là hàng chính hãng của Best

130.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Chì hàn Best 100g

Thông số sản phẩm

Thời gian bảo hành TEST
Tình Trạng Mới
Hãng BEST
VAT Giá đã có VAT