CB DC 500V 20A  2 pha

CB DC 500V 20A  2 pha chuyên dụng solar

0 VND

Giới thiệu sản phẩm CB DC 500V 20A  2 pha

CB DC 500V 20A chuyên dụng solar

Sản phẩm sử dụng để bảo vệ quá tải, ngắt mạch cho nguồn điện một chiều như hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống phát điện nhỏ, hệ thống quang điện và các hệ thống điện một chiều (DC) khác