Cánh tuabin gió 0.85m

Cánh tuabin gió 0.85m

0 VND

Giới thiệu sản phẩm Cánh tuabin gió 0.85m

Cánh tuabin gió 0.85m

Chất liệu nhựa composit.

Giá đơn giá 01 cánh.